quat hut цементный завод

YE-8 (tiếng Nga: ОКБ Микояна Гуревича Е-8) l một loại m y bay thử nghiệm được ph t triển bởi ph ng thiết kế m y bay Mikoyan v Gurevich, Li n X , l một m y bay thử nghiệm nằm trong chương tr nh ph t triển m y bay diệt mục ti u tr n kh ng MiG-21. YE …

Связанные блоги